ΥΠΟΔΟΜΗ

Η εταιρεία στεγάζεται σε χώρους συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000 τμ.

Όλα τα συστήματα της εταιρείας (ivr, cti & telecommunication units) είναι υπερσύγχρονα, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως, παρέχοντας μέγιστες δυνατότητες σε κάθε πεδίο εφαρμογής.

Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι φιλοξενούν τον εξειδικευμένο εξοπλισμό με τρόπο που να παρέχεται πλήρης ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία. Η συνεχής λειτουργία των συστημάτων εξασφαλίζεται από την παρουσία διατάξεων UPS και Η/Ζ καθώς και Backup εξοπλισμού και λογισμικού.

Η εταιρεία φυλάσσεται σε 24ωρη βάση , ενώ 3 υπερσύγχρονα συστήματα συναγερμών, εγκατεστημένα σε όλους τους χώρους της εταιρείας, αποτρέπουν την οποιαδήποτε φυσική παραβίαση. Η εταιρεία διαθέτει επίσης σύστημα CCTV ( Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης ) το οποίο παρέχει συνεχή παρακολούθηση και ψηφιακή οπτική καταγραφή (24ώρες το 24ώρο) των συστημάτων και των χώρων της.

Τέλος ένα καθολικό κύκλωμα πυρόσβεσης προστατεύει όλο το ανθρώπινο δυναμικό από πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.

Εξοπλισμός